סקר בחירות פתוח 2021

מה זה הסקר הזה?

סקר בחירות פתוח - פחות מחצי דקה - רק שלוש שאלות אנונימיות.

עוד מידע בטוויטר של פעמון, תודה על ההענות!