סקר בחירות פתוח 2021

אם הבחירות היו מתקיימות היום, מה היתה הצבעתך בקלפי?


למי הצבעת בבחירות האחרונות? - התקיימו במרץ 2020


למי הצבעת בבחירות לכנסת ה20? - התקיימו במרץ 2015